Innovatıve Desıgn
TECHNOLOGY

Konvansiyonel üretim yönteminde, kişinin ihtiyacı olan reçete değerini birebir üretmek yerine aşındırma yöntemiyle reçete değerine maksimum yaklaşılmaya çalışılmaktadır.

FreeForm ise, standart sferik veya torik yüzeylerin yanında, kompleks yüzeylerin de üretimine olanak sağlayan bir teknoloji olmasına rağmen Freeform yöntemiyle üretilmiş her ürün ideal bir optik performans sunmaz.

Çünkü, mercek tasarım yöntemi de görüş performansını belirleyen unsurlardan biridir. HawkPlus mercek tasarım ve üretim teknolojileri olan “Innovative Technology ® ve “Innovative DesingTechnology ®” ile görüş performansını maksimum seviyeye taşımaktadır. “Innovative Technology”de ise, mercek yüzeyindeki topografi, çok ileri fizik ve matematik yöntemleriyle hesaplanır. Bu hesaplama, çok odaklı ve tek odaklı merceklerin yüzeyinde cm² basına 40.000 noktada gerçekleştirilir.

Bu işlemin ana faydası mercek yüzeyini bağımsız noktalar bütünü olarak düşünebilmemiz ve sadece iki eksen yerine çoklu eksenler boyunca bu noktaların her birini piksel mükemmelliğinde kesebilmemizdir.

 

Çok odaklı ürünlerde yakın alan ve uzak alan konumları, diyoptri değişikliklerinde farklı bölgelerde olmalıdırlar.

Mercek üzerindeki alan konumlandırmaları konvansiyonel üretim tekniğinde sabitken, Inn-Tech üretim teknolojisinde bu alanlar dioptiri farklılıklarına göre konumlandırılmaktadır.

Inn-Tech üretim teknolojisinde bir yandan reçete diyoptrileri en hassas şekilde üretilirken, diğer yandan çerçeve şekli, pupila mesafesi ve montaj yüksekliği göz önüne alınarak tüm görüş alanları merceğin üzerine işlenir.

Inn Tech üretim teknolojisinin bu uygulamalarıyla en mükemmel ürün ve giriş seviyesi ürünlerde bile optimum görüş elde edilir.

 •  

  Çok Odaklı FreeForm ürün

 •  

  Çok Odaklı IDT ürün

 •  

  Tek Odaklı FreeForm ürün

 •  

  Tek Odaklı IDT ürün