GÖZLÜK CAMLARI TEKNİK BİLGİ

Gözlük camlarını incelerken öncelikle iki önemli optik özellikten kısaca söz etmeliyiz. Bunlardan biri kırıcılık katsayısı veya kırma endisi, diğeri ise Abbe sayısıdır.

• KIRICILIK KATSAYISI (ENDİSİ)

Merceklerin kırıcılık katsayısı (refraksiyonendisi=n) ışığın havadaki hızının mercekteki hızına oranına bağlıdır.Kırılma endisi yükseldikçe yansımalar artar ancak mercek daha ince olarak üretilir. Bu da yüksek diyoptrili camların daha hafif olmasına ve gözlükte daha estetik durmasına olanak sağlar.

• ABBE SAYISI

Abbe sayısı (değişmezi veya değeri) ışığın ayrışma (dispersiyon), diğer bir deyişle, kromatik aberasyon özelliğini gösterir. Abbe sayısının düşük olması ayrışmanın fazla olduğunu gösterir. Kırıcılık katsayısı arttıkça Abbe sayısı düşer

abbe1abbe2