Işık ışınları saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken ışınların bir kısmı yansıyarak geldiği ortama dönerken, bir kısmı da ikinci ortama, doğrultusu ve hızı değişerek geçer. Işığın ikinci ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Görme faaliyetini etkileyen önemli etkilerden biri olan bu kırılma olayı düzeltilmedikçe sorunsuz net bir görüş elde edebilmek mümkün değildir.

Yansıma nedeniyle gözler görünmez, hayalet görüntüler oluşur, yansımadan kaynaklanan perde yüzünden kontrast kaybı yaşanır. Tüm bunların yanı sıra kırılma indisi arttıkça yansıma da artar.

Optik cam kullanıcılarının bu sıkıntılarını giderebilmenin yolu ise camların etkinliğini kaplamalar ile arttırmaktır.