Yakına uyum yapabilme yeteneğini iyice yitirmiş yaşlı hastalarda iki odaklı mercekler de kişinin tüm görme ihtiyaçlarını karşılayamayabilir. Uzak ve yakın mesafeler için uygun düzeltme yapılarak verilecek iki odaklı bir camla bile orta mesafelerde (yaklaşık kol uzunluğu veya 45-80 cm arası) net bir görüş sağlanamaz. Bu nedenle, orta mesafenin de görülebilmesini sağlamak için üç odaklı (trifokal) camlar üretilmiştir.

Üç odaklı camlarda uzak ve yakın görüş alanları arasında orta mesafeyi görmeyi sağlayan bir ara veya orta bölme yer almaktadır. Bu ara mesafenin gücü genellikle yakın gücün yarısı dolaylarına ayarlanmaktadır. Trifokal camlar da cam (mineral) ve plastik (organik) olarak üretilmektedirler.

İki ve üç odaklı merceklerin en büyük sakıncaları bakışın uzak bölümden ara veya yakın bölüme geçişinde çok odaklı (progresif) camlarda olduğu gibi kademeli geçiş olmaması nedeniyle ani görüntü atlamasının veya zıplamasının ortaya çıkmasıdır.

Bifokal ve trifokal camların tercih edilmemesinin en büyük nedeni gözlük camında yakın bölmenin dıştan görünür halde kozmetik kusur oluşturmasıdır. Günümüzde çok odaklı (mültifokal) camların günlük yaşama iyice girmesinden sonra iki odaklı (bifokal) camların kullanımı azalmış, üç odaklı (trifokal) camlar ise bugün artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır.