Organik Camlar

Gün içinde bulunan UV ışınlarını kesici özelliğe sahip, mineral camlara oranla daha kalın fakat kullanılan plastik materyallerden dolayı daha hafif, kırılma riski taşımayan ve kolay renklendirilen 1.503 kırılma indeksli bir camdır.

İndisi Yüksek Organik Camlar

Plastik hammaddenin polimerizasyon sürecine etki edilerek yeni monomer sistemlerinin gelişimiyle yüksek kırıcılık gücüne sahip çeşitli organik camlar elde edilmiştir. Bu camların ana monomeri çeşitli katkı maddeleri içeren vinilmonomeridir. Ayrıca bu birleşime kırıcılık endisini yükselten brom, klor veya kükürt gibi maddeler de katılmaktadır. Örneğin; MR 6 maddesiyle n=1,6 endisli, MR 7 maddesiyle n=1,67 endisli organik camlar üretilmiştir. Son olarak organik camlarla ulaşılan en yüksek endisli cam (n=1,74) MR 8 materyelinden yapılmıştır.