Günümüzde presbiyoplar için uzak, orta ve yakın görüşü aynı camla sağlayabilmek için en estetik ve en ideal çözüm çok odaklı yani multifokal (PAL=ProgressiveAddition Lens) camlardır.

Çok odaklı camlara uzak bölümden yakın bölüme geçişin birdenbire olmaması, ara bölümde kademeli şekilde bir geçiş olmasından dolayı geçişli, kademeli (progresif) camlar da denmektedir. Geçişli camlar uzak ve yakın görüntü aralarında iki odaklı (bifokal) ve üç odaklı (trifokal) camlar gibi atlamaya neden olmaz, yumuşak geçiş alanlarına sahiptir. Hasta, bakmak ve görmek istediği objeyi bir zorlanma olmaksızın, atlama sorunu yaşamadan algılayabilir. Ayrıca cam üzerinde orta ve yakın bölümleri ayıran sınırların bulunmaması nedeniyle dışarıdan görünüşü estetiktir ve tek odaklı camlara benzer.

Çok odaklı camın bünyesindeki progresif değişimler kişinin görmek istediği yere en ideal bakış ve baş pozisyonunda bakmasını gerektirmektedir. Burun ucunun daima görülmek istenen yeri işaret etmesi her mesafe ve her yüksekliğin görülebilmesi için gereklidir. Zaten camın üretiminde geçiş (progresyon) alanı tamamen ideal bakış açılarına göre ayarlanmıştır.

Çok odaklı camlarda her mesafeyi görebilmek mümkün olmakla birlikte, gözün o mesafeyi görebilecek uygun pozisyonu alması gerektiğinden multifokal camlar bir alışma, öğrenme süreci gerektirir.

Çok odaklı camlar mineral, organik veya inceltilmiş (yüksek kırma endisli) türlerde üretilmektedir. Ayrıca geçiş alanı ve yakın alanı ihtiyaca göre farklı üretilen türleri de vardır. Gününü daha çok kapalı ortamda, masa basında veya dış mekânda geçiren presbiyopik kişiler için farklı ürünler olduğu gibi, en çok kullanılan mesafeye göre üretilmiş çok odaklı camlar da mevcuttur. Bunların bazılarında uzak görüş, bazılarında yakın görüş, bazılarında da progresyon kanalı ön plana çıkarılmıştır.