Miyopi

Halk arasında "uzağı iyi görememe" olarak bilinir. Uzaktaki cisimlerden gelen paralel ışınların retinanın önünde , yakındaki cisimlerden gelen diverjan (biribirinden uzaklaşan) ışınların retina üzerinde odaklaştığı durumdur. Uzaktaki cisimler net görülemezken yakındaki cisimlerin görüntüsü nettir. Emetrop kişiler yaklaşık 40 yaş civarında yakın gözlüğüne gereksinim duyarlarken ; miyoplarmiyopilerinin derecesine göre ileri yaşlara kadar yakın gözlüğü kullanmayabilirler.

Miyopların en önemli şikayeti yukarıda da belirttiğimiz gibi uzağı iyi görememektir. Bazıları net görebilmek için gözlerini kısarak bakarlar. Ancak bir kısmı iyi göremediğinin farkında değildir. Yakını net gördükleri için cisimlerin uzaklaştıkça netliklerini kaybetmelerini mantıki ve doğal olarak kabullenirler. Çocuk ve genç miyopların uzağı net görebilmeleri psikolojik yönden çok önemlidir. Uzağı iyi göremeyen miyoplar, diğer yaşıtlarına oranla sınırlı bir dünyada yaşarlar. Kültür ve sosyal hayat yönünden gelişemeyebilirler. Okulda tahtayı görememe başarılarını etkileyebilir.

Miyopiyi düzeltmek için konkav (kalın kenarlı, ortası ince; ıraksak) camlar kullanılır .Dioptrik değerin önüne (-) işaret konularak gösterilir.

img
Miyop Göz Görme Fonksiyonu