Camlar arsındaki kalınlık farkı kullanılan hammaddenin yoğunluğuna ve kırma indisinin farklılığına bağlıdır. Buna göre mineral camın ve organik camın kırma indisleri ve buna karşılık gelen incelme oranları şöyle incelenebilir

Mineral 1.52 indisi olan camın yoğunluğu 2.55 gr/cm³ iken

Organik 1.50 indisi olan camın yoğunluğu 1.31 gr/cm³ tür.

Buna göre 65Ø +6.00 numara bir gözlük camı Organikte 16.30 gr. iken Mineralde 31.73 gr. dır