Gözlük camları kullanım amaçlarına göre tek odaklı olarak tasarımlandığı gibi, iki veya üç odaklı, ya da çok odaklı (mültifokal) tasarımlarla da üretilmektedir. Hangi türde tasarımlanırsa tasarımlansın, bütün gözlük camları ya mineral, ya da plastik maddelerden üretilirler. Bu nedenle, gözlük camlarının üretim materyallerini incelemek gözlük camlarını daha kolay anlamamıza yardımcı olacaktır.

Gözlük camı seçilirken her şeyden önce beklentilerinize en uygun cam tipini belirlemeniz önemlidir. Gözlük camlarında olan özelliklerden hangisinin sizin için birincil derecede öneme sahip olduğunu tam olarak bilmeniz durumunda alacağınız gözlük de beklentilerinizi tam olarak karşılayacaktır.