Kırma Kusurları

Herhangi bir kırma kusuru olmayıp yakını da uzağı da net görebilen göze emetrop göz denir. Böyle bir gözde uzaktaki cisimlerden gelen paralel ışınlar ve yakındaki cisimlerden gelen diverjan (birbirinden uzaklaşan) ışınlar kornea ve lens tarafından kırılarak retina üzerinde odaklaşır. Kırma kusurları olan gözlerde ise odaklama fonksiyonunda problem vardır. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma kırma kusurlarına verilen adlardır.

Kırma kusurları gözün en net görebilmesi için ihtiyaç duyduğu merceğin optik gücüyle ifade edilirler ki bunun da birimi diyoptridir. Odak uzaklığı 1 metre olan merceğin kırma gücü 1 dioptridir. Bu demektir ki 1 dioptri gücündeki bir mercek, paralel gelen ışınları 1 metrede odaklayabilirken, 2 dioptri gücündeki bir mercek yarım metrede odaklayabilir.

img
Emetrop Göz Görme Fonksiyonu