Astigmatizma

Gözün, ışınları değişik meridyenlerde farklı kırmasıyla tek düzlemde odaklayamaması durumudur. Gözün optik yüzeylerinin eğimlerindeki düzensizlikler veya göz merceğinin kırma indeksindeki farklılıklar nedeniyle meydana gelir.

Astigmatizmada en önemli şikayetler, baş ağrısı, gözlerde yorgunluk, görme bulanıklığı, ışığa karşı hassasiyet ve gözleri kısarak bakmadır.

Düzenli ve düzensiz astigmatizma olarak 2 ana gruba ayrılır. Normalde nokta şeklinde oluşan görüntü düzenli astigmatizmada iki ayrı düzlemde birbirine dik iki çizgi şeklinde oluşur. Bu iki dikey çizgi astigmatizmanın meridyenlerini oluşturur.Düzensiz astigmatizma birbirine dik iki meridyen yerine çok sayıda odaklaşma çizgilerinin olduğu durumdur. Bu nedenle görme keskinliği ileri derecede düşmüştür. Gözlüklerle tam düzeltilemez. Gaz geçirgen kontakt lenslerle daha iyi sonuçlar alınır.

Düzenli astigmatizma silindirik merceklerle düzeltilir.

img
Astigmat Göz Görme Fonksiyonu