1. Gözlük Cam Çeşitleri Nelerdir?

Gözlük camları da hammaddelerine, kırma indexlerine, işlevlerine göre sınıflandırılabilir.

Hammaddelerine Göre;
a) Mineral Gözlük Camları
b) Plastik Gözlük Camları
c) Fotokromik (kolormatik) Camlar

Kırma İndexlerine Göre;
a) 1,5 index
b) 1.56 index
c) 1.60 index
d) 1.70 index
e) 1.74 index
f) 1.80 index
g) 1.90 index

İşlevlerine Göre;
a) Dioptrili (numaralı) Camlar,
b) Güneş Gözlüğü Camları

Dioptrili (numaralı) Camlar da 3 bölüme ayrılır;
a) Tek odaklı
b) İki odaklı (Bifocal)
c) Çok odaklı (Progressive, Varifocal, Varilux) camlar diye sınıflandırılabilir.


2. U.V.(Ultraviole) Nedir?

Güneşin yaydığı geniş bir enerji spekturumundaki ışın türlerinden biridir. UV ışınları kısaca “mor ötesi” ışınlardır. U.V (mor ötesi) ışınlar da dalga boylarına göre U.V-A, U.V-B ve U.V-C olarak üçe ayrılır. U.V ışınlarının yararları kadar zararları da vardır. Doğrudan gözlere etki eden U.V ışınları gözlerde tahribata yol açar ve görme problemleri oluşturur. Bu tahribatlardan korunmanın en iyi yolu U.V ışınlarından korumalı gözlükleri kullanmaktır.

3. A-R (Anti-Refle) Nedir?


Gözlük camları güneş ışınlarının büyük bir kısmını geçirirken, bir kısmını ise kırarak geri yansıtırlar. Anti-refle bu yansımayı en az seviyeye indiren bir kaplama türüdür. Işık geçirgenliğinin minimuma inmesi ile objeler daha berrak görülür. Görüş kalitesi artar.