GÖZÜN GENEL YAPISI

Göz düşünen canlı insanın en önemli organlarından biridir. İnsan algılamasının yaklaşık yüzde 80'i gözler tarafından sağlanır. Bu inanılmaz organın özellikleri hayret vericidir. Bütün vücuttaki duyu algılayıcılarının yüzde 70'i gözün retina tabakasında yer alır. Kıyaslayacak olursak Sony'nin 1999 yılı itibariyle en gelişmiş dijital kamerasında 1.300.000 görüntü algılama noktasıyla işlev görürken insan gözü yaklaşık 120.000.000 renksiz algılama ve 6.500.000 renkli algılama hücresiyle 1 fotonluk hassasiyetle çalışabilmektedir. Göz kafatasında orbita adı verilen bir kemik yuvaya yerleşmiştir. Etrafı yumuşak yağ dokusuyla sarılıdır. Üzerine yapışan 6 adet kas göz hareketlerini sağlar. İnsan gözündeki bazı önemli yapılar kornea, iris, pupila (göz bebeği), ön kamara, lens, vitreus, retina ve göz siniridir.

gozyapi

KORNEA: Gözün en dış tarafında yer alan saydam tabakadır

İRİS: İris gözün rengini veren renkli tabakadır

ÖN KAMERA: Kornea ve iris arasındaki boşluktur

LENS: Pupilanın arkasında yer alan şeffaf yapıdır

RETİNA: Gözün iç duvarını kaplayan ince bir tabakadır.

OPTİK SİNİR: Görüntüleri beyne iletir.